สนทนาจีนสั้น:: นี่คือไม้บรรทัดของใคร 这是谁的尺子 ?

สนทนาจีนสั้น 40
คุณมีกาวไหม 你有没有胶水?

A:这是谁的尺子 ?
Zhè shì shéi de chǐzi?
(เจ้อ ซื่อ เสย เตอ ฉื่อจือ)
นี่คือไม้บรรทัดของใคร
.
B:是我的。
Shì wǒ de.
(ซื่อ หว่อ เตอ)
ของฉัน
.
A:那我的在哪儿?
Nà wǒ de zài nǎr?
(น่า หว่อ เตอ จ้าย หน่าร์)
แล้วของฉันอยู่ไหน
.
B:在你的桌子上。
Zài nǐ de zhuōzi shàng.
(จ้าย หนี่ เตอ จัวจื่อ ซ่าง)
อยู่บนโต๊ะของคุุณไง

คำศัพท์น่ารู้

.

哪儿   [nǎr หน่าร์]  ที่ไหน
.
尺子   [chǐzi ฉื่อจือ]  ไม้บรรทัด
.
桌子   [zhuōzi จัวจื่อ]  โต๊ะ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก