จังหวัดสตูล ภาษาจีน

沙敦府

Shādūnfǔ

ซาตุนฝู่

จังหวัดสตูล

ตัวอย่างประโยค

 

沙敦府在南方。
Shādūnfǔ zài nánfāng.
ซาตุนฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดสตูลอยู่ทางภาคใต้

 

我昨天去了沙敦府。
Wǒ zuótiān qù le Shādūnfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ซาตุนฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดสตูล

 

沙敦府有山吗?
Shādūnfǔ yǒu shān ma?
ซาตุนฝู่ โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดสตูลมีภูเขาไหม

 

我喜欢沙敦府。
Wǒ xǐhuān Shādūnfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ซาตุนฝู่
ฉันชอบจังหวัดสตูล

 

你是沙敦府人吗?
Nǐ shì Shādūnfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ซาตุนฝู่เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดสตูลใช่ไหม

 

我家在沙敦府。
Wǒjiā zài Shādūnfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย ซาตุนฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดสตูล

 

我是沙敦府人。
Wǒ shì ซาตุนฝู่ rén.
หว่อ ซื่อ ลาหลังฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสตูล

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก