อิหร่าน ภาษาจีน

伊朗

Yīlǎng

อีหล่าง

อิหร่าน

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

爸爸下个月去伊朗。
Bàba xià gè yuè qù Yīlǎng.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ อีหล่าง
พ่อจะไปประเทศอิหร่านเดือนหน้า

 

你了解伊朗吗?
Nǐ liǎojiě Yīlǎng ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย อีหล่างมะ
คุณรู้จักประเทศอิหร่านไหม

 

妈妈想去伊朗。
Māmā xiǎng qù Yīlǎng
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ อีหล่าง
แม่อยากไปอิหร่าน

 

他没去过伊朗。
Tā méi qùguò Yīlǎng.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว อีหล่าง
เขาไม่เคยมาอิหร่าน

 

你是伊朗人吗?
Nǐ shì Yīlǎng rén ma?
หนี่ ซื่อ อีหล่างเหริน มะ
คุณเป็นคนอิหร่านหรือเปล่า?

 

我是伊朗人。
Wǒ shì Yīlǎng rén.
หว่อ ซื่อ อีหล่างเหริน
ฉันเป็นคนอิหร่าน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก