ฉันไม่ชอบกินถั่วลันเตา ภาษาจีน

我不喜欢吃豌豆。
Wǒ bù xǐhuān chī wāndòu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ วานโต้ว
ฉันไม่ชอบกินถั่วลันเตา

>>ประโยคอื่นๆ<<

 

我不喜欢吃牛肉。
Wǒ bù xǐhuān chī niúròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หนิวโร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อวัว

 

我不喜欢吃羊肉。
Wǒ bù xǐhuān chī yángròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หยางโร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อแพะ

 

我不喜欢吃鸡蛋。
Wǒ bù xǐhuān chī jīdàn
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ จีต้าน
ฉันไม่ชอบกินไข่ไก่

 

我不喜欢吃香菇。
Wǒ bù xǐhuān chī xiānggū
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เซียงกู
ฉันไม่ชอบกินเห็ดหอม

 

我不喜欢吃肉。
Wǒ bù xǐhuān chī ròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อ

 

我不喜欢吃猪肉。
Wǒ bù xǐhuān chī zhūròu
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ จูโร่ว
ฉันไม่ชอบกินเนื้อหมู

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก