ชื่อจังหวัดไทย ภาษาจีน

รวมชื่อจังหวัดไทย ภาษาจีน 77 จังหวัด
(คำว่า 府 ภาษาถึงจังหวัด )

walktour

 

ภาคเหนือ 北部 běibù เป่ยปู้

帕府  [ Pà fǔ-พ่าฝู่] เเพร่
难府  [ Nán fǔ-หนานฝู่] น่าน
清莱府  [ Qīng lái fǔ-ชิงไหลฝู่] เชียงราย
清迈府  [ Qīng mài fǔ-ชิงม่ายฝู่] เชียงใหม่
帕夭府  [ Pà yāo fǔ-พ่าเยาฝู่] พะเยา
南邦府  [ Nán bāng fǔ-หนานปางฝู่] ลําปาง
南奔府  [ Nán bēn fǔ-หนานเปินฝู่] ลำพูน
程逸府  [ Chéngyìfǔ-เฉิงอี้ฝู่] อุตรดิตถ์
夜丰颂府  [ Yè fēng sòng fǔ-เย่เฟิงซ่งฝู่] เเม่ฮ่องสอน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 东北部 dōngběibù ตงเป่ยปู้

黎府    [ Lífǔ หลีฝู่] เลย

孔敬府   [ Kǒngjìngfǔ ข่งจิ้นฝู่] ข่อนเเก่น

呵叻府   [ Ā lèfǔ อาเล่อฝู่] นครราชสีมา

汶干府   [wèngànfǔ เวิ่นก้านฝู่] บึงกาฬ

黎逸府   [ Líyìfǔ หลี่อี้ฝู่] ร้อยเอ็ด

色军府   [ Sèjūnfǔ เซ่อจวูนฝู่] สกลนคร

素辇府   [ Sùniǎnfǔ ซู่เหนียนฝู่] สุรินทร์

廊开府   [ Lángkāifǔ หลางไคฝู่] หนองคาย

乌隆府   [ Wūlóngfǔ อูหลงฝู่] อุดรธานี

乌汶府   [ Wūwènfǔ อูเวิ่นฝู่] อุบลราชธานี

加拉信府  [ Jiālāxìnfǔ เจียลาซิ่นฝู่] กาฬสินธุ์

猜也奔府  [ Cāiyěbēnfǔ ชายเหย่เปินฝู่] ชัยภูมิ

武里南府  [ Wǔlǐnánfǔ อู๋หลี่หนานฝู่] บุรีรัมย์

莫拉限府  [ Mòlāxiànfǔ โม่ลาเซี่ยนฝู่] มุกดาหาร

也梭吞府  [ Yěsuōtūnfǔ เหย่ซัวตุนฝู่] ยโสธร

四色菊府  [ Sìsèjúfǔ ซื่อเซ่อจวี๋ฝู่] ศรีสะเกษ

那空帕农府  [ Nà kōng pà nóng fǔ น่าคงพ่าหนงฝู่] นครพนม

玛哈沙拉堪府  [ Mǎ hā shālā kān fǔ หม่าฮาซาลาคานฝู่] มหาสารคาม

農磨喃普府  [ Nóng mó nán pǔ fǔ หนงโม๋หนานผูฝู่] หนองบัวลำภู

安纳乍能府  [ Ān nà zhà néng fǔ อันน่าจ้าเหนิงฝู่] อำนาจเจริญ

 

ภาคกลาง 中部 Zhōngbù จงปู้

曼谷  [ màngǔ-ม้านกู่]  กรุงเทพฯ

猜纳府   [ Cāi nà fǔ-ชายน่าฝู่]  ชัยนาท

佛统府   [ Fó tǒng fǔ-ฝอถงฝู่]  นครปฐม

大城府   [ Dàchéngfǔ-ต้าเฉิงฝู่]  พระนครศีอยุธยา

披集府   [ Pī jí fǔ-พีจี๋ฝู่]  พิจิตร

北揽府   [ Běi lǎn fǔ-เป๋ยหลั่นฝู่]  สมุทรปราการ

夜功府   [ Yè gōng fǔ-เย่กงฝู่]  สมุทรสงคราม

北标府   [ Běibiāofǔ-เป่ยเปียวฝู่]  สระบุรี

红统府   [ Hóng tǒng fǔ-หงถงฝู่]  อ่างทอง

甘烹碧府   [ Gān pēng bì fǔ-กานเพิงปี้ฝู่]  กําเเพงเพชร

北榄坡府   [ Běi lǎn pō fǔ-เป๋ยหล่านโปฝู่]  นครสวรรค์

暖武里府   [ Nuǎn wǔ lǐ fǔ-หนวนอู๋หลี่ฝู่]  นนทบุรี

彭世洛府   [ Péngshìluò fǔ-เผิงซื่อลั่วฝู่]  พิษณุโลก

碧差汶府   [ Bì chà wèn fǔ-ปี้ช่าเวิ่นฝู่]  เพชรบูรณ์

华富里府   [ Huá fù li fǔ-ฮว๋าฟู่หลีฝู่]  ลพบุรี

龙仔厝府   [ Lóng zǐ cuò fǔ-หลงจื่อชั่วฝู่]  สมุทรสาคร

信武里府   [ Xìnwǔlǐfǔ-ซิ่นอู๋หลี่ฝู่]  สิงห์บุรี

素可泰府   [ Sù kě tài fǔ-วู่เค่อไท่ฝู่]  สุโขทัย

那空那育府   [ Nà kōng nà yù fǔ-น่าคงน่ายู่ฝู่]  นครนายก

巴吞他尼府   [ Ba tūn tā ní fǔ-ปาตุนทาหนีฝู่]  ปทุมธานี

素攀武里府   [ Sù pān wǔ lǐ fǔ-ซู่พานอู่ลี่ฝู่]  สุพรรณบุรี

乌泰他尼府   [ Wū tài tā ní fǔ-อูไท่ทาหนีฝู่]  อุทัยธานี

 

ภาคตะวันออก 东部 Dōngbù ตงปู้

哒叻府   [ Dā lè fǔ-ตาเล่อ ฝู่]  ตราด

巴真府   [ Bā zhēn fǔ-ปาเจินฝู่]  ปราจีนบุรี

罗勇府   [ Luóyǒng fǔ-หลัวหยงฝู่]  ระยอง

沙缴府   [ Shā jiǎo fǔ-ซาเจี๋ยวฝู่]  สระเเก้ว

北柳府   [ Běi liǔ fǔ-เป๋ยหลิวฝู่]  ฉะเชิงเทรา

春武里府   [ Chūn wǔ lǐ fǔ-ชุนอู๋หลีฝู่]  ชลบุรี

尖竹汶府   [ Jiān zhú wèn fǔ-เจียนจู๋เหวินฝู่]  จันทบุรี

 

ภาคตะวันตก 西部 xībù  ซีปู้

哒府    [ Dā fǔ-ตาฝู่]  ตาก
巴蜀府   [ Bashǔ fǔ-ปาสูฝู่]  ประจวบคีรีขันธ์
佛丕府   [ Fó pī fǔ-ฝอพีฝู่]  เพชรบุรี
叻丕府   [ Lè pī fǔ-เล่อพีฝู่]  ราชบุรี
北碧府   [ Běi bì fǔ-เป่ยปี้ฝู่]   กาญจนบุรี

 

ภาคใต้  南部 nánbù หนานปู้

甲米府   [ Jiǎ mǐ fǔ-เจี๋ยหมีฝู่]  กระบี่
春蓬府   [ Chūn péng fǔ-ชุนเผิงฝู่]  ชุมพร
董里府   [ Dǒng li fǔ-ต่งหลีฝู่]  ตรัง
洛坤府   [ Luò kūn fǔ-ลั่วคุนฝู่]  นครศรีธรรมราช
陶公府   [ Táo gōng fǔ-เถากงฝู่]  นราธิวาส
攀牙府   [ Pān yá fǔ-ปานหยาฝู่]  พังงา
普吉府   [ Pǔ jí fǔ-ผู่จี๋ฝู่ ]  ภูเก็ต
也拉府   [ Yě lā fǔ-เหย่ลาฝู่]  ยะลา
拉廊府   [ Lā láng fǔ-ลาหลังฝู่]  ระนอง
宋卡府   [ Sòng kǎ fǔ-ซ่งขาฝู่]  สงขลา
沙敦府   [ Shā dūn fǔ-ซาตุนฝู่]  สตูล
北大年府   [ Běidà nián fǔ-เป่ยต้าเหนียนฝู่]  ปัตตานี
高头仑府   [ Gāo tóu lún fǔ-เกาโถวหลุนฝู่]  พัทลุง
素叻他尼府  [ Sù lè tā ní fǔ-วู่เล่อทาหนีฝู่]   สุราษฎร์ธานี

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก