ช่างกุญแจ ภาษาจีน

锁匠

suǒjiàng

สั่วเจี้ยง

ช่างกุญแจ

ตัวอย่างประโยค

 

你是锁匠吗?
Nǐ shì suǒjiàng ma?
หนี่ ซื่อ สั่วเจี้ยง มะ
คุณคือช่างกุญแจใช่ไหม

 

这里有三个锁匠。
Zhè li yǒusān gè suǒjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ สั่วเจี้ยง
ที่นี่มีช่างกุญแจสามคน

 

我爸爸是锁匠。
Wǒ bàba shì suǒjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ สั่วเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างกุญแจ

 

你知道哪里有锁匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu suǒjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว สั่วเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างกุญแจ

 

他想当锁匠。
Tā xiǎng dāng suǒjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง สั่วเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างกุญแจ

 

我不是锁匠。
Wǒ bùshì suǒjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ สั่วเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างกุญแจ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก