ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่6

ประโยคจีนถามตอบ ตอนที่6

 

ถาม:学校在哪里?
………Xuéxiào zài nǎlǐ?
………(เสียเสี้ยว จ้าย หนาหลี่)
………โรงเรียนอยู่ที่ไหน
ตอบ:学校在邮局对面。
………Xuéxiào zài yóujú duìmiàn.
………(เสียเสียว จ้าย โหยว จวี๋ ตุ้ยเมี่ยน)
………โรงเรียนอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์

ถาม:你平时喜欢吃什么?
………Nǐ píngshí xǐhuān chī shénme?
………(หนี่ ผิงสือ สี่ฮวน ชือ เสินเมอ)
………คุณมักจะชอบกินอะไร
ตอบ:我平时喜欢吃面条。
………Wǒ píngshí xǐhuān chī miàntiáo.
………(หว่อ ผิงสือ สี่ฮวน ชือ เมี่ยนเถียว)
………ฉันมักจะชอบกินบะหมี่

ถาม:你在哪里工作?
………Nǐ zài nǎlǐ gōngzuò?
………(หนี่ จ้าย หนาหลี่ กงจั้ว)
………คุณทำงานที่ไหน
ตอบ:我在清迈工作。
………Wǒ zài Qīngmài gōngzuò.
………(หว่อ จ้าย ชิงม่าย กงจั้ว)
………ฉันทำงานที่เชียงใหม่

ถาม:你在哪里出生的?
………Nǐ zài nǎlǐ chūshēng de?
………(หนี่ จ้าย หนาหลี่ ชูเซิง เตอ)
………คุณเกิดที่ไหน
ตอบ:我在曼谷出生的。
………Wǒ zài màngǔ chūshēng de.
………(หว่อ จ้าย ม่านกู่ ชูเซิง เตอ)
………ฉันเกิดที่กรุงเทพ

ถาม:你结婚了还是单身?
………Nǐ jiéhūn le háishì dānshēn?
………(หนี่ เจี๋ยฮูน เลอ ไหซื่อ ตานเซิน)
………คุณแต่งงานแล้วหรือว่ายังโสด
ตอบ:我是单身。
………Wǒ shì dānshēn.
………(หว่อ ซื่อ ตานเซิง)
………ฉันเป็นคนโสด

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก