ช่างจักสาน ภาษาจีน

篾匠

mièjiàng

เมี่ยเจี้ยง

ช่างจักสาน

ตัวอย่างประโยค

 

你是篾匠吗?
Nǐ shì mièjiàng ma?
หนี่ ซื่อ เมี่ยเจี้ยง มะ
คุณคือช่างจักสานใช่ไหม

 

这里有三个篾匠。
Zhè li yǒusān gè mièjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เมี่ยเจี้ยง
ที่นี่มีช่างจักสานสามคน

 

你知道哪里有篾匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu mièjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เมี่ยเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างจักสาน

 

他想当篾匠。
Tā xiǎng dāng mièjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง เมี่ยเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างจักสาน

 

我爸爸是篾匠。
Wǒ bàba shì mièjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เมี่ยเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างจักสาน

 

我不是篾匠。
Wǒ bùshì mièjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เมี่ยเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างจักสาน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก