ฉันไม่เข้าใจ ภาษาจีน

.

我不懂。
Wǒ bù dǒng.
หว่อ ปู้ โต่ง
ฉันไม่เข้าใจ

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我不明白。
Wǒ bù míng bái.
หว่อ ปู้ หมิง ป๋าย
ฉันไม่เข้าใจ

 

你懂了吗?
Nǐ dǒng le ma?
หนี โต่ง เลอ มะ
คุณเข้าใจไหม

 

你明白了吗?
Nǐ míngbái le ma?
หนี่ หมิง ป๋าย เลอ มะ
คุณเข้าใจไหม

 

我不太懂。
Wǒ bù tài dǒng.
หว่อ ปู๋ ไท่ โต่ง
ฉันไม่ค่อยเข้าใจ

 

还有什么问题?
Hái yǒu shén me wèntí
ไห โหย่ว เสิน เมอ เวิ่นถี
ยังมีคำถามอะไรอีกมั้ย

 

我懂了。
Wǒ dǒng le.
หวอ โต่ง เลอ
ฉันเข้าใจแล้ว

 

我明白了。
Wǒ míngbái le.
หว่อ หมิง ป๋าย เลอ
ฉันเข้าใจแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก