ช่างซ่อมรถยนต์ ภาษาจีน

修车技师 

xiūchē jìshī

ซิวเชอจี้ซือ

ช่างซ่อมรถยนต์

ตัวอย่างประโยค

我爸爸是修车技师。
Wǒ bàba shì xiūchē jìshī.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ซิวเชอจี้ซือ
พ่อของฉันเป็นช่างซ่อมรถยนต์

 

你知道哪里有修车技师吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu xiūchē jìshī ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว ซิวเชอจี้ซือ มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างซ่อมรถยนต์

 

这里有三个修车技师。
Zhè li yǒusān gè xiūchē jìshī.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ ซิวเชอจี้ซือ
ที่นี่มีช่างซ่อมรถยนต์สามคน

 

我不是修车技师。
Wǒ bùshì xiūchē jìshī.
หว่อ ปู๋ ซื่อ ซิวเชอจี้ซือ
ฉันไม่ใช่ช่างซ่อมรถยนต์

 

你是修车技师吗?
Nǐ shì xiūchē jìshī ma?
หนี่ ซื่อ ซิวเชอจี้ซือ มะ
คุณคือช่างซ่อมรถยนต์ใช่ไหม

 

他想当修车技师。
Tā xiǎng dāng xiūchē jìshī.
ทา เสี่ยง ตาง ซิวเชอจี้ซือ
เขาอยากเป็นช่างซ่อมรถยนต์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก