ฉันไม่สบาย ภาษาจีน

我生病了。
Wǒ shēngbìng le
หว่อ เซิงปิ้ง เลอ
ฉันไม่สบาย

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我感冒了。
Wǒ gǎnmào le.
หวอ ก่าน เม่า เลอ
ฉันเป็นหวัด

 

我头疼。
Wǒ tóuténg.
หว่อ โถว เถิง
ฉันปวดหัว

 

我得去医院了。
Wǒ dé qù yīyuàn le
หว่อ เต๋อ ชวี่ อีเยี่ยน เลอ
ฉันต้องไปโรงพยาบาล

 

我发烧了。
Wǒ fāshāo le.
หว่อ ฟา เซา เลอ
ฉันเป็นไข้

 

我头晕。
Wǒ tóuyūn.
หว่อ โถว ยวิน
ฉันเวียนหัว

 

我拉肚子了。
Wǒ lādùzi le.
หว่อ ลา ตู้ จื่อ เลอ
ฉันท้องเสีย

 

我肚子疼。
Wǒ dùzi téng.
หว่อ ตู้ จื่อ เถิง
ฉันปวดท้อง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก