ช่างทอง ภาษาจีน

金匠

jīnjiàng

จินเจี้ยง

ช่างทอง

ตัวอย่างประโยค

 

我爸爸是金匠
Wǒ bàba shì jīnjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ จินเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างทอง

 

我不是金匠。
Wǒ bùshì jīnjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ จินเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างทอง

 

你是金匠吗?
Nǐ shì jīnjiàng ma?
หนี่ ซื่อ จินเจี้ยง มะ
คุณคือช่างทองใช่ไหม

 

这里有三个金匠。
Zhè li yǒusān gè jīnjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ จินเจี้ยง
ที่นี่มีช่างทองสามคน

 

你知道哪里有金匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu jīnjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว จินเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างทอง

 

他想当金匠。
Tā xiǎng dāng jīnjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง จินเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างทอง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก