ศัพท์จีน หมวดอักษร 早เช้า

ศัพท์จีน หมวดอักษร 早 เช้า

.

zǎo (เจ่า) เช้า,ก่อน,เร็ว
.
早安  zǎoān (เจ่าอัน) อรุณสวัสดิ์
.
早班  zǎobān (เจ่าปาน) กะเช้า
.
早饭  zǎofàn (เจ้าฟ่าน) อาหารเช้า
.
早晨  zǎochén (เจ่าเฉิน) ยามเช้า
.
早起  zǎoqǐ (เจ๋าฉี่) ตื่นเช้า
.
早婚  zǎohūn (เจ่าฮุน) แต่งงานเร็ว
.
早期  zǎoqí (เจ่าชี) ระยะเริ่มแรก
.
早日  zǎorì (เจ่ารื่อ) ในเร็ววัน
.
早前  zǎoqián (เจ่าเฉียน) ก่อนหน้านี้
.
早产  zǎochǎn (เจ๋าฉ่าน)  คลอดก่อนกำหนด

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก