ช่างสี ภาษาจีน

油漆工

yóuqīgōng

โหยวชีกง

ช่างสี

ตัวอย่างประโยค

我不是油漆工。
Wǒ bùshì yóuqīgōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ โหยวชีกง
ฉันไม่ใช่ช่างสี

 

你知道哪里有油漆工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu yóuqīgōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว โหยวชีกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างสี

 

这里有三个油漆工。
Zhè li yǒusān gè yóuqīgōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ โหยวชีกง
ที่นี่มีช่างสีสามคน

 

我爸爸是油漆工。
Wǒ bàba shì yóuqīgōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ โหยวชีกง
พ่อของฉันเป็นช่างสี

 

你是油漆工吗?
Nǐ shì yóuqīgōng ma?
หนี่ ซื่อ โหยวชีกง มะ
คุณคือช่างสีใช่ไหม

 

他想当油漆工。
Tā xiǎng dāng yóuqīgōng.
ทา เสี่ยง ตาง โหยวชีกง
เขาอยากเป็นช่างสี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก