ฉันชอบดื่มน้ำมะพร้าว ภาษาจีน

我喜欢喝椰汁。
Wǒ xǐhuān hē yēzhī.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ เยจื่อ
ฉันชอบดื่มน้ำมะพร้าว

>>ประโยคอื่นๆ<<

我喜欢喝果汁。
Wǒ xǐhuān hē guǒzhī.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ กั่วจือ
ฉันชอบดื่มน้ำผลไม้

 

我喜欢喝茶。
Wǒ xǐhuān hē chá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ฉา
ฉันชอบดื่มชา

 

我喜欢喝绿茶。
Wǒ xǐhuān hē lǜchá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ลวี่ ฉา
ฉันชอบดื่มชาเขียว

 

我喜欢喝柠檬茶。
Wǒ xǐhuān hē níngméngchá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ หนิงเหมิงฉา
ฉันชอบดื่มชามะนาว

 

我喜欢喝可乐。
Wǒ xǐhuān hē kělè.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ เข่อ เล่อ
ฉันชอบดื่มน้ำโค้ก

 

我喜欢喝百事。
Wǒ xǐhuān hē báishì.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ไป๋ซื่อ
ฉันชอบดื่มน้ำเป๊บซี่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก