ช่างหนัง ภาษาจีน

皮匠

píjiàng

ผีเจี้ยง

ช่างหนัง

ตัวอย่างประโยค

 

你知道哪里有皮匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu píjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว ผีเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างหนัง

他想当皮匠。
Tā xiǎng dāng píjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง ผีเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างหนัง

你是皮匠吗?
Nǐ shì píjiàng ma?
หนี่ ซื่อ ผีเจี้ยง มะ
คุณคือช่างหนังใช่ไหม

这里有三个皮匠。
Zhè li yǒusān gè píjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ ผีเจี้ยง
ที่นี่มีช่างหนังสามคน

我爸爸是皮匠。
Wǒ bàba shì píjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ผีเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างหนัง

我不是皮匠。
Wǒ bùshì píjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ ผีเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างหนัง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก