จังหวัดนครนายก ภาษาจีน

那空那育府

Nàkōngnàyùfǔ

น่าคงน่ายู่ฝู่

นครนายก

ตัวอย่างประโยค

你去过那空那育府吗?
Nǐ qùguò Nàkōngnàyùfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว น่าคงน่ายู่ฝู่ มะ
คุณเคยไปนครนายกไหม

 

我没去过那空那育府。
Wǒ méi qù guò Nàkōngnàyùfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว น่าคงน่ายู่ฝู่
ฉันไม่เคยไปนครนายก

 

我家在那空那育府。
Wǒ jiā zài Nàkōngnàyùfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย น่าคงน่ายู่ฝู่
บ้านของฉันอยู่นครนายก

 

我爸爸是那空那育府人。
Wǒ bàba shì Nàkōngnàyùfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ น่าคงน่ายู่ฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนนครนายก

 

那空那育府现在天气怎么样?
Nàkōngnàyùfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
น่าคงน่ายู่ฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้นครนายกอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我明天去那空那育府。
Wǒ míngtiān qù Nàkōngnàyùfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ น่าคงน่ายู่ฝู่
ฉันจะไปนครนายกพรุ่งนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก