ช่างเชื่อม ภาษาจีน

电焊工

diànhàngōng

เตี้ยนห้านกง

ช่างเชื่อม

ตัวอย่างประโยค

 

我爸爸是电焊工。
Wǒ bàba shì diànhàngōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เตี้ยนห้านกง
พ่อของฉันเป็นช่างเชื่อม

 

你是电焊工吗?
Nǐ shì diànhàngōng ma?
หนี่ ซื่อ เตี้ยนห้านกง มะ
คุณคือช่างเชื่อมใช่ไหม

 

他想当电焊工。
Tā xiǎng dāng diànhàngōng.
ทา เสี่ยง ตาง เตี้ยนห้านกง
เขาอยากเป็นช่างเชื่อม

 

我不是电焊工。
Wǒ bùshì diànhàngōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เตี้ยนห้านกง
ฉันไม่ใช่ช่างเชื่อม

 

这里有三个电焊工。
Zhè li yǒusān gè diànhàngōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เตี้ยนห้านกง
ที่นี่มีช่างเชื่อมสามคน

 

你知道哪里有电焊工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu diànhàngōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เตี้ยนห้านกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างเชื่อม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก