เหนื่อยจะตายแล้ว ภาษาจีน

累死了!
Lèi sǐ le!
เล่ย สื่อ เลอ
เหนื่อยจะตายแล้ว

>>ประโยคอื่นๆ<<

不重要
Bù zhòng yào
ปู๋ จ้ง เย่า
ไม่สำคัญ

 

死定了!
Sǐ ding le!
สื่อ ติ้ง เลอ
ตายแน่ๆ

 

下课了
Xià kè le
เซี่ย เค่อ เลอ
เลิกเรียนแล้ว

 

再说啦!
Zài shuō la!
จ้าย ซัว ลา
ค่อยคุยกัน

 

我保证
Wǒ bǎozhèng
หวอ เป่า เจิ้ง
ฉันรับรอง

 

不需要
Bù xū yào
ปู้ ซวี เย่า
ไม่ต้องการ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก