ช่างเย็บผ้า ภาษาจีน

缝衣匠

fèngyījiàng

เฟิ่งอีเจี้ยง

ช่างเย็บผ้า

ตัวอย่างประโยค

 

他想当缝衣匠。
Tā xiǎng dāng fèngyījiàng.
ทา เสี่ยง ตาง เฟิ่งอีเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างเย็บผ้า

 

你是缝衣匠吗?
Nǐ shì fèngyījiàng ma?
หนี่ ซื่อ เฟิ่งอีเจี้ยง มะ
คุณคือช่างเย็บผ้าใช่ไหม

 

这里有三个缝衣匠。
Zhè li yǒusān gè fèngyījiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เฟิ่งอีเจี้ยง
ที่นี่มีช่างเย็บผ้าสามคน

 

我不是缝衣匠。
Wǒ bùshì fèngyījiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เฟิ่งอีเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างเย็บผ้า

 

我爸爸是缝衣匠。
Wǒ bàba shì fèngyījiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เฟิ่งอีเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างเย็บผ้า

 

你知道哪里有缝衣匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu fèngyījiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เฟิ่งอีเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างเย็บผ้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก