คำบอกช่วงเวลา ภาษาจีน

คำบอกช่วงเวลา ภาษาจีน

早上  [zǎoshang เจ่าซ่าง] ตอนเช้า
ช่วงเวลา 06.00-08.59น.

上午  [shàngwǔ ซ่างอู่] ตอนเช้า
ช่วงเวลา 09.00-11.59น.

中午  [zhōngwǔ จงอู่] ตอนเที่ยง

下午  [xiàwǔ เซี่ยอู่] ตอนบ่าย

晚上  [wǎnshàng หว่านซ่าง] ตอนเย็น

午夜  [wǔyè อู่เย] เที่ยงคืน

今天  [jīntiān จินเทียน] วันนี้

昨天  [zuótiān จั๋วเทียน] เมื่อวานนี้

明天  [míngtiān หมิงเทียน] วันพรุ่งนี้

后天  [hòutiān โฮ่วเทียน] วันมะรืนนี้

这个月  [zhè ge yuè เจ้อเกอะ เยว่] เดือนนี้

上个月  [shàng gè yuè ซ่างเกอะ เยว่] เดือนที่แล้ว

下个月  [xià gè yuè เซี่ย เกอะ เยว่] เดือนหน้า

月初  [yuèchū เยว่ ชู] ต้นเดือน

月中  [yuè zhōng เยว่ จง] กลางเดือน

月底  [yuèdǐ เยว่ ตี่] ปลายเดือน

今年  [jīnnián จินเหนียน] ปีนี้

去年  [qùnián ชวี่ เหนียน] ปีที่แล้ว

明年  [míngnián หมิงเหนียน] ปีหน้า

年初  [niánchū เหนียนชู] ต้นปี

年中  [nián zhōng เหนียนจง] กลางปี

年底  [niándǐ เหนียน ตี่]  ปลายปี

一年以前
yī nián yǐqián
อี้ เหนียน อี่เฉียน
1 ปีก่อนหน้านี้

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก