ช่างเหล็ก ภาษาจีน

铁匠

tiějiàng

เถี่ยเจี้ยง

ช่างเหล็ก

ตัวอย่างประโยค

 

这里有三个铁匠。
Zhè li yǒusān gè tiějiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เถี่ยเจี้ยง
ที่นี่มีช่างเหล็กสามคน

 

他想当铁匠。
Tā xiǎng dāng tiějiàng.
ทา เสี่ยง ตาง เถี่ยเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างเหล็ก

 

你知道哪里有铁匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu tiějiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เถี่ยเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างเหล็ก

 

我爸爸是铁匠。
Wǒ bàba shì tiějiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เถี่ยเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างเหล็ก

 

我不是铁匠。
Wǒ bùshì tiějiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เถี่ยเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างเหล็ก

 

你是铁匠吗?
Nǐ shì tiějiàng ma?
หนี่ ซื่อ เถี่ยเจี้ยง มะ
คุณคือช่างเหล็กใช่ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก