ฉันรู้แล้ว ภาษาจีน

我知道了。
Wǒ zhīdào le
หว่อ จือเต้า เลอ
ฉันรู้แล้ว

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

我还不知道。
Wǒ hái bù zhīdào.
หว่อ ไห ปู้ จือเต้า
ฉันยังไม่รู้

 

你知道了吗?
Nǐ zhīdào le ma?
หนี่ จือ เต้า เลอ มะ
คุณรู้ไหม

 

谁告诉你?
Shéi gàosù nǐ?
เสย เก้าซู่ หนี่
ใครบอกคุณ

 

爸爸告诉我了。
Bàba gàosù wǒ le.
ป้าป่ะ เก้าซู่ หว่อ เลอ
พ่อบอกฉันแล้ว

 

你还不知道。
Nǐ hái bù zhīdào.
หนี่ ไห ปู้ จือเต้า
คุณยังไม่รู้

 

我不懂。
Wǒ bù dǒng.
หว่อ ปู้ โต่ง
ฉันไม่เข้าใจ

 

我不明白。
Wǒ bù míngbái.
หว่อ ปู้ หมิง ป๋าย
ฉันไม่เข้าใจ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก