ช่างไฟฟ้า ภาษาจีน

电工 [diàngōng เตี้ยนกง] ช่างไฟฟ้า

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你公司有电工几个人?
Nǐ gōngsī yǒu diàngōng jǐ gèrén?
หนี่ กงซือ โหย่ว เตี้ยนกง จี่ เก้อเหริน
บริษัทคุณมีช่างไฟกี่คน

 

2.我爸爸是电工.
Wǒ bàba shì diàngōng.
หว่อ ป้าป่า ซื่อ เตี้ยนกง
พ่อของผมเป็นช่างไฟ

 

3.那时,我还是一家工厂的电工。
Nà shí, wǒ háishì yījiā gōngchǎng de diàngōng.
น่าสือ, หว่อ ไห ซื่อ อี้เจีย กงซือ เตอ เตี้ยนกง
ตอนนั้น ผมเป็นช่างไฟของบริษัทแห่งหนึ่ง

 

4.现在电工在哪里?
Xiànzài diàngōng zài nǎlǐ?
เซี่ยนจ้าย เตี้ยนกง จ้าย หนาหลี่
ตอนนี้ช่างไฟอยู่ที่ไหน

 

5.你是不是电工。
Nǐ shì bùshì diàngōng.
หนี่ ซื่อ ปู๋ซื่อ เตี้ยนกง
คุณเป็นช่างไฟใช่หรือป่าว

 

6.我们公司有四个电工。
Wǒmen gōngsī yǒu sì gè diàngōng.
หว่อเมิน กงซือ โหย่ว ซื่อเก้อ เตี้ยนกง
บริษัทฉันมีช่างไฟสี่คน

 

7.电工把电线连接起来。
Diàngōng bǎ diànxiàn liánjiē qǐlái.
เตี้ยนกง ป่า เตี้ยนเซี่ยน เหลียนเจีย ฉี่ไหล
ช่างทำต่อการต่อสายไฟ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก