คำศัพท์ภาษาจีน ห้องเรียน 教室

คำศัพท์ภาษาจีน ห้องเรียน 教室

教室 [jiàoshì เจี้ยวซื่อ] ห้องเรียน

老师 [lǎoshī เหล่าซือ] ครู

学生 [xuéshēng เสวีย เซิง] นักเรียน

同学 [tóngxué ถง เสวีย] เพื่อนนักเรียน

校服 [xiàofú เสี้ยว ฝู] ชุดนักเรียน

班长 [bānzhǎng ปาน จ่าง] หัวหน้าห้อง

书包 [shūbāo ซู เปา] กระเป๋านักเรียน

作业 [zuòyè จั้ว เย่] การบ้าน

问题 [wèntí เวิ่น ถี] คำถาม

粉笔 [fěnbǐ เฝิน ปี่] ชอล์ก

[bǐ ปี่] ปากกา

铅笔 [qiānbǐ เชียน ปี่] ดินสอ

尺子 [chǐzi ฉื่อ จือ] ไม้บรรทัด

橡皮 [xiàngpí เซี่ยง ผี] ยางลบ

回答 [huídá หุย ต๋า] ตอบ

考试 [kǎoshì เข่า ซื่อ] สอบ

阅读 [yuèdú เยว่ ตู๋] อ่านในใจ

黑板 [hēibăn เฮย ป่าน] กระดานดำ

黑板檫 [hēi bǎn cā เฮย ป่าน ชา] แปรงลบกระดาน

课本 [kèběn เค่อ เปิ่น] ตำราเรียน

词典 [cídiăn ฉือ เตี่ยน] พจนานุกรม

上课 [shàngkè ซ่าง เค่อ] เข้าเรียน

下课 [xiàkè เซี่ย เค่อ] เลิกเรียน

课程表 [kèchéngbiǎo เค่อ เฉิง เปี่ยว] ตารางเรียน

复习 [fùxí ฟู่ สี] ทบทวนบทเรียน

练习 [liànxí เลี่ยน สี] ฝึกฝน

铅笔盒 [qiān bǐ hé เซียนปี่เหอ] กล่องดินสอ

削笔刀 [xiāo bǐ dāo เซียว ปี่ เตา] กบเหลาดินสอ

垃圾桶 [lā jī tǒng ลา จี โถ่ง] ถังขยะ

起立 [qǐlìฉี่ ลี่] ลุกขึ้น

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก