ช้าง ภาษาจีน

 

大象 [dà xiàng ต้าเซี่ยง] ช้าง

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.中国没有大象.
Zhōngguó méiyǒu dà xiàng.
จงกั๋ว เหมยโหย่ว ต้า เซี่ยง
ประเทศจีนไม่มีช้าง

 

2.泰国有大象很多.
Tàiguó yǒu dà xiàng hěnduō.
ไท่กั๋ว โหย่ว ต้าเซี่ยง เหิ่นตัว
ประเทศไทยมีช้างจำนวนมาก

 

3.你看过大象吗?
Nǐ kàn guo dà xiàng ma?
หนี่ ค่าน กั้ว ต้า เซี่ยง มะ
เธอเคยเห็นช้างไหม

 

4.我没看过大象.
Wǒ méi kàn guo dà xiàng.
หว่อ เหมย ค่าน กั้ว ต้า เซี่ยง
ฉันไม่เคยเห็นช้าง

 

5.大象是什么样子?
Dà xiàng shì shénme yàngzi?
ต้าเซี่ยง ซื่อ เสินเมอ ย่างจื่อ
ช้างมันเป็นตัวยังไง

 

6.非洲的大象很大.
Fēizhōu de dà xiàng hěn dà.
เฟยโจว เตอ ต้า เซี่ยง เหิ่น ต้า
ช้างแอปฟริกาตัวใหญ่มาก

 

7.大象是什么颜色?
Dà xiàng shì shénme yánsè?
ต้าเซี่ยง ซื่อ เสินเมอ เหยียนเซ่อ
ช้างเป็นสีอะไร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก