ประเทศโอมาน ภาษาจีน

阿曼 

Āmàn

อาม่าน

โอมาน

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

爸爸下个月去阿曼。
Bàba xià gè yuè qù Āmàn.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ อาม่าน
พ่อจะไปประเทศโอมานเดือนหน้า

 

你了解阿曼吗?
Nǐ liǎojiě Āmàn ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย อาม่านมะ
คุณรู้จักประเทศโอมานไหม

 

妈妈想去阿曼。
Māmā xiǎng qù Āmàn
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ อาม่าน
แม่อยากไปโอมาน

 

他没去过阿曼。
Tā méi qùguò Āmàn.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว อาม่าน
เขาไม่เคยมาโอมาน

 

你是阿曼人吗?
Nǐ shì Āmàn rén ma?
หนี่ ซื่อ อาม่านเหริน มะ
คุณเป็นคนโอมานหรือเปล่า?

 

我是阿曼人。
Wǒ shì Āmàn rén.
หว่อ ซื่อ อาม่านเหริน
ฉันเป็นคนโอมาน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก