ซอฟต์แวร์ ภาษาจีน

软件 [ruǎnjiàn หร่วนเจี้ยน] ซอฟต์แวร์

 

>>ตัวอย่างประโยค<<
1.她编写了这个软件。
Tā biānxiěle zhège ruǎnjiàn.
ทา เปียน เสี่ย เลอ เจ้อเก้อ หร่วน เจี้ยน
เขาเขียนซอฟต์แวร์ตัวนี้

 

2.这个软件再次出了毛病。
Zhège ruǎnjiàn zàicì chūle máobìng.
เจ้อเก้อ หร่วน เจี้ยน จ้าย ชื่อ ชู เลอ เหมาปิ้ง
ซอฟแวร์ตัวนี้มีปัญหาอีกแล้ว

 

3.病毒被反病毒软件删除了。
Bìngdú bèi fǎn bìngdú ruǎnjiàn shānchúle.
ปิ้งตู๋ เป้ย ฝ่าน ปิ้งตู๋ หร่วนเจี้ยน ซานฉู เลอ
ไวรัสถูกโปรแกรมป้องกันไวรัสลบแล้ว

 

4.请下载正版的这种软件。
Qǐng xiàzài zhèngbǎn de zhè zhǒng ruǎnjiàn.
ฉิ่ง เซี่ยจ่าย เจิ้งป่าน เตอ เจ้อ จ่ง หร่วนเจี้ยน
กรุณาดาวน์โหลดซอฟแวร์ของแท้

 

5.我用软件去除了照片的背景。
Wǒ yòng ruǎnjiàn qùchúle zhàopiàn de bèijǐng.
หว่อ โย่ง หร่วนเจี้ยน ชวี่ ฉู เลอ จ้าว เพี่ยน เตอ เป้ยจิ่ง
ฉันสามารถใช้ซอฟแวร์เอาพื้นหลังของภาพ

 

6.软件的最初版本已经过时。
Ruǎnjiàn de zuìchū bǎnběn yǐjīng guòshí.
หร่วนเจี้ยน เตอ จุ้ยชู ป๋านเปิ่น อี่จิง กั้วสือ
รุ่นแรกของซอฟต์แวร์ตัวนี้ล้าสมัยแล้ว

 

7.她在日本的一家软件公司工作。
Tā zài rìběn de yījiā ruǎnjiàn gōngsī gōngzuò.
ทา จ้าย รื่อเปิ่น เตอ อี้เจีย หร่วนเจี้ยน กงซือ กงจั้ว
เธอทำงานให้กับ บริษัท ซอฟแวร์ในประเทศญี่ปุ่น

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก