100คำศัพท์ภาษาจีน พื้นฐาน

100คำศัพท์ภาษาจีน พื้นฐาน

รวบรวม100คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน คำอ่าน พร้อมคำแปล
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
1.吃 chī ชรือ กิน
2.是 shì ซื่อ ใช่,เป็น,คือ
3.不 ปู้ ไม่
4.了 le เลอ แล้ว
5.人 rén เหริน คน
6.我 หว่อ ฉัน
7.有 yǒu โหย่ว มี
8.在 zài จ้าย อยู่
9.他 ทา เขา
10.这 zhè เจ้อ นี่
11.高 gāo เกา สูง
12.大 ต้า ใหญ่
13.来 lái ไหล มา
14.上 shàng ซ่าง บน
15.问 wèn เวิ่น ถาม
16.个 เก้อ อัน
17.到 dào เต้า ถึง
18.说 shuō ซัว พูด
19.坐 zuò จั้ว นั่ง
20.头 tóu โถว หัว
21.站 zhàn จ้าน ยืน
22.和 เหอ กับ
23.你 หนี่ คุณ
24.纸 zhǐ จื่อ กระดาษ
25.出 chū ชู ออก
26.脚 jiǎo เจี่ยว เท้า
27.也 เหย่ ด้วย
28.时 shí สือ เวลา
29.年 nián เหนียน ปี
30.火 huǒ หั่ว ไฟ
31.就 jiù จิ้ว ก็
32.那 น่า นั่น
33.要 yào เย่า ต้องการ
34.下 xià เซี่ย ลง
35.水 shuǐ สุ่ย น้ำ
36.谁 shuí เสย ใคร
37.会 huì ฮุ่ย สามารถ,เป็น
38.狗 gǒu โก่ว หมา
39.找 zhǎo เจ่า หา
40.去 ชวี่ ไป
41.喝 เฮอ ดื่ม
42.过 guò กั้ว ผ่าน
43.家 jiā เจีย บ้าน
44.学 xué เสวีย เรียน
45.对 duì ตุ้ย ถูก
46.天 tiān เทียน วัน
47.她 ทา เธอเป็น
48.三 sān ซาน สาม
49.后 hòu โฮ่ว ด้านหลัง
50.小 xiǎo เสี่ยว เล็ก
51.书 shū ซู หนังสือ
52.心 xīn ซิน หัวใจ
53.多 duō ตัว เยอะ
54.美 měi เหม่ย สวยงาม
55.树 shù ซู่ ต้นไม้
56.能 néng เหนิง สามารถ
57.好 hǎo ห่าว ดี
58.都 dōu โตว ทั้งหมด
59.木 มู่ ไม้
60.没 méi เหมย ไม่
61.将 jiāng เจียง จะ
62.等 děng เติ่ง รอ
63.起 ฉี่ ขึ้น
64.还 hái ไห ยัง
65.风 fēng เฟิง ลม
66.云 yún หยิน เมฆ
67.事 shì ซื่อ ธุระ
68.只 zhǐ จื่อ เพียง
69.门 mén เหมิน ประตู
70.快 kuài คว่าย เร็ว
71.想 xiǎng เสี่ยง อยาก
72.看 kàn ค่าน ดู
73.帅 shuài ซว่าย หล่อ
74.无 อู๋ ไม่มี
75.开 kāi คาย เปิด
76.手 shǒu โส่ว มือ
77.请 qǐng ฉิ่ง เชิญ
78.用 yòng โย่ง ใช้
79.关 guān กวาน ปิด
80.雨 หยี่ร์ ฝน
81.怕 พ่า กลัว
82.又 yòu โย่ว ด้วย,อีก
83.如 หรู เช่น
84.前 qián เฉียน ด้านหน้า
85.做 zuò จั้ว ทำ
86.热 เยร่อ ร้อน
87.见 jiàn เจี่ยน ดู
88.白 bái ป๋าย สีขาว
89.加 jiā เจีย เพิ่ม
90.北 běi เป่ย ทิศเหนือ
91.女 หนี่ร์ ผู้หญิง
92.车 chē เชอ รถยนต์
93.短 duǎn ต่วน สั้น
94.老 lǎo เหล่า แก่
95.因 yīn อิน เพราะ
96.近 jìn จิ้น ใกล้
97.长 cháng ฉาง ยาว
98.给 gěi เก่ย ให้
99.男 nán หนาน ผู้ชาย
100.睡 shuì ซุ่ย นอน
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก