ซื้อยา ภาษาจีน

ซื้อยา买药

 

-买药
mǎi yào
หม่าย เย่า
ซื้อยา

 

-你好,我来取药。
Nǐ hǎo, wǒ lái qǔ yào.
หนี ห่าว หว่อ ไหล ฉู่ เย่า
สวัสดีครับ ผมมารับยา

 

-这些药怎么服用?
Zhèxiē yào zěnme fúyòng?
เจ้อ เซีย เย่า เจิ่นเมอ ฝูโย่ง
ยาพวกนี้จะใช้ยังไงเหรอคะ

 

-这种药一天吃几次?
Zhè zhǒng yào yītiān chī jǐ cì?
เจ้อ จ่ง เย่า อี้เทียน ชือ จี่ ชื่อ
ยาชนิดนี้กินวันละกี่ครั้งครับ

 

-每次吃几粒。
Měi cì chī jǐ lì.
เหม่ย ชื่อ ชือ จี่ ลี่
กินครั้งละกี่เม็ดครับ

 

-这种药要饭前吃吗?
Zhè zhǒng yào yàofàn qián chī ma?
เจ้อ จ่งเย่า เย่า ฟ่าน เฉียน ชือ มะ
ยาชนิดนี้ต้องกินก่อนอาหารไหม

 

-这种药要饭后吃吗?
Zhè zhǒng yào yàofàn hòu chī ma?
เจ้อ จ่งเย่า เย่า ฟ่าน โฮ่ว ชือ มะ
ยาชนิดนี้ต้องกินหลังอาหารไหม

 

-第一次要吃六粒。
Dì yī cì yào chī liù lì.
ตี้อี ชื่อ เย่า ชือ ลิ่ว ลี่
กินครั้งแรกต้องกินหกเม็ดครับ

 

-你需要什么要吗?
Nǐ xūyào shénme yào ma?
หนี่ ซวีเย่า เสินเมอ เย่า มะ
คุณต้องการยาอะไรหรือครับ

 

-这种药需要有医生的处方单。
Zhè zhǒng yào xūyào yǒu yīshēng de chǔfāng dān.
เจ้อ จ่ง เย่า ซวีเย่า โหย่ว อีเซิง เตอ ฉู่ฟางตาน
ยาชนิดนี้ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ

 

-如果没有处方单就买不了。
Rúguǒ méiyǒu chǔfāng dān jiù mǎi bùliǎo.
หรูกั่ว เหมยโหยว ฉู่ฟางตาน จิ้ว หม่าย ปู้ เหลี่ยว
ถ้าไม่มีใบสั่งยาซื้อไม่ได้ครับ

 

-你吃过这种药吗?
Nǐ chīguò zhè zhǒng yào ma?
หนี่ ชือ กั้ว เจ้อจ่ง เย่า มะ
คุณเคยกินยาแบบนี้ไหมครับ

 

-这种药吃了会犯困。
Zhè zhǒng yào chīle huì fànkùn.
เจ้อ จ่งเย่า ชือเลอ ฮุ่ย ฟ่าน คุ่น
ยาชนิดนี้กินแล้วจะทำให้ง่วงครับ

 

-你对什么药物过敏吗?
Nǐ duì shénme yàowù guòmǐn ma?
หนี่ ตุ้ย เสิน เมอ เย่าอู้ กั้ว หมิ่น มะ
คุณแพ้ยาอะไรไหมครับ

 

-我对这种药过敏。
Wǒ duì zhè zhǒng yào guòmǐn.
หว่อ ตุ้ย เจ้อจ่ง เย่า กั้ว หมิ่น
ผมแพ้ยาชนิดนี้ครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก