ตอนเย็น ภาษาจีน

晚上 [ wǎnshang หว่างซ่าง ] ตอนเย็น

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

晚上他会在家。
Wǎnshàng tā huì zàijiā.
หว่านว่าง ทา ฮุ่ย จ้าย เจีย
เขาอยู่บ้านตอนเย็น

 

我们的飞机晚上5点起飞。
Wǒmen de fēijī wǎnshàng 5 diǎn qǐfēi
หว่อเมิน เตอ เฟยจี หว่านว่าง อู๋ เตี่ยน ฉี่เฟย
เครื่องบินเราจะเทคออฟในเวลา5โมงเย็น

 

每个晚上他都要加班。
měi gè wǎnshàng tā dōu yào jiābān.
เหม่ย เก้อ หว่านซ่าง ทา โตว เย่า เจียปาน
ทุกเย็นเขาจะทำโอที

 

我们周六晚上做什么?
Wǒmen zhōu liù wǎnshàng zuò shénme?
หว่อเมิน โจวลิ่ว หว่านซ่าง จั้วเสินเมอ
วันเสาร์ตอนเย็นเราทำอะไรกันดี

 

今天晚上出去吃饭好吗?
Jīntiān wǎnshàng chūqù chī fàn hǎo ma?
จินเทียน หว่านซ่าง ชวี ชวี่ ชือ ฟ่าน ห่าว มา
เย็นนี้เราออกไปกินข้าวกันดีไหม

 

晚上别忘了锁门。  
Wǎnshàng bié wàng le suǒ mén.
หว่านซ่าง เปี๋ยว่าง เลอ โส่ว เหมิน
อย่าลืมล็อคประตูตอนเย้นนะ

 

晚上不要大声关门。
Wǎnshàng bùyào dàshēng guānmén.
หว่านซ่าง ปู๋เย่า ต้าเซิงกวาน เหมิน
อย่าปิดประตูเสียงดังในเวลาตอนเย็น

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก