ฉันเป็นล่ามแปลภาษา ภาษาจีน

我是口译员。
Wǒ shì kǒuyì yuán
หว่อ ซื่อ โข่วอี้ เหยียน
ฉันเป็นล่ามแปลภาษา

>>ประโยคอื่นๆ<<

我是导游。
Wǒ shì dǎoyóu
หว่อ ซื่อ เต่าโหยว
ฉันเป็นมัคคุเทศก์

 

我是漫画家。
Wǒ shì mànhuàjiā
หว่อ ซื่อ ม่านฮว่าเจีย
ฉันเป็นนักเขียนกาตูนร์

 

我是政治家。
Wǒ shì zhèngzhìjiā
หว่อ ซื่อ เจิ่งจื้อเจีย
ฉันเป็นนักการเมือง

 

我是电工 。
Wǒ shì diàngōng
หว่อ ซื่อ เตี้ยนกง
ฉันเป็นช่างไฟฟ้า

 

我是司机。
Wǒ shì sījī
หว่อ ซื่อ ซือจี
ฉันเป็นคนขับรถ

 

我是美容师。
Wǒ shì měiróngshī
หว่อ ซื่อ เหม่ยหรงซือ
ฉันเป็นช่างเสริมสวย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก