นาฬิกาข้อมือ ภาษาจีน

手表 [shǒu biǎo  โสวเปี่ยว] นาฬิกาข้อมือ

 

>>ตัวอย่างประโยค<<
我的手表停了。
wǒ de shǒubiǎo tíngle.
หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ถิงเลอ
นาฬิกาข้อมือฉันหยุดเดินแล้ว

 

我的手表3点了。
Wǒ de shǒubiǎo 3 diǎnle.
หว่อ เตอ โสวเปี่ยว ซาน เตี่ยน เลอ
นาฬิกาฉัน3โมงแล้ว

 

他看了一眼手表。
Tā kànle yīyǎn shǒubiǎo.
ทา ค่าน เลอ อี้เหยี่ยน โสวเปี่ยว
เขาเหลือบมองไปที่นาฬิกา

 

这只手表表壳坏了。
Zhè zhī shǒubiǎo biǎo ké huàile.
เจ้อ จือ โสว เปี่ยว เปี่ยวเขอ ไอว่ เลอ
นาฬิกาข้อมือเรือนนี้ทรงแหวนเสียแล้ว

 

她的手表摔坏了。
Tā de shǒubiǎo shuāi huàile.
ทา เตอ โสวเปี่ยว ซวาย ไฮว่ เลอ
นาฬิกาของเขาเสียแล้ว

 

这只手表质量很好。
Zhè zhī shǒubiǎo zhìliàng hěn hǎo.
เจ้อ จือ โสวเปี่ยว จื้อเลี่ยง เหินห่าว
คุณภาพนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ดีมาก

 

这只手表报价500镑。
Zhè zhī shǒu biǎo bàojià 500 bàng.
เจ้อ จือ โสวเปี่ยว เป้าเจี้ย 500 ป้าง
นาฬิกาข้อมือเรือนนี้ราคา500ปอนด์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก