เตาไฟฟ้า ภาษาจีน

电磁炉

diàncílú

เตี้ยนฉือหลู

เตาไฟฟ้า

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的电磁炉贵吗?
Zhèlǐ de diàncílú ma?
เจ้อหลี่ เตอ เตี้ยนฉือหลู กุ้ย มะ
เตาไฟฟ้าที่นี่แพงไหม

 

你家有电磁炉吗?
Nǐ jiā yǒu diàncílú ma?
หนี่ เจีย โหย่ว เตี้ยนฉือหลู มะ
บ้านเธอมีเตาไฟฟ้าไหม

 

我们家没有电磁炉。
Wǒmen jiā méiyǒu diàncílú.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว เตี้ยนฉือหลู
บ้านเราไม่มีเตาไฟฟ้า

 

这个电磁炉多少钱?
Zhège diàncílú duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ เตี้ยนฉือหลู ตัวเส่า เฉียน
เตาไฟฟ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的电磁炉吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de diàncílú ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ เตี้ยนฉือหลู มะ
ฉันขอยืมเตาไฟฟ้าเธอได้ไหม

 

电磁炉在哪里。
diàncílú zài nǎlǐ.
เตี้ยนฉือหลู จ้าย น่าหลี่
เตาไฟฟ้าอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก