บาสเกตบอล ภาษาจีน

篮球 [lánqiú หลันฉิว] บาสเกตบอล

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.中国人喜欢打篮球。
Zhōngguó rén xǐhuān dǎ lánqiú.
จงกั๋วเหริน สี่ฮวน ต่า หลานฉิว
คนจีนชอบเล่นบาสเกตบอล

 

2.你会打篮球吗?
Nǐ huì dǎ lánqiú ma?
หนี่ ฮุ่ย ต่า หลานฉิวมะ
คุณเล่นบาสเกตบอลเป็นไหม

 

3.我不会打篮球。
Wǒ bù huì dǎ lánqiú.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ต่า หลานฉิว
ฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เป็น

 

4.小时候我经常打篮球。
Xiǎoshíhòu wǒ jīngcháng dǎ lánqiú.
เสี่ยวสือโฮ่ว หว่อ จิงฉาง ต้า หลานฉิว
ตอนเด็กฉันมักจะเล่นบาสเกตบอลเป็รประจำ

 

5.那个高个子特别喜欢打篮球。
Nàgè gāo gèzi tèbié xǐhuān dǎ lánqiú.
น่าเก้อ เกาจื่อ เท่อเปี๋ย สี่ฮวน ต่า หลานฉิว
ตนที่สูงๆคนคนนั้นชอบเล่นบาสเกตบอล

 

6.我们队打胜了这场篮球赛。
Wǒmen duì dǎ shèng le zhè chǎng lánqiú sài.
หว่อเมิน ตุ้ย ต่า เซิ่ง เลอ เจ้อ ฉ่าง หลานฉิว ซ่าย
ทีมเราชนะการแข่งขันบาสเกตบอลสนามนี้

 

7.我每天都打篮球。
Wǒ měitiān dou dǎ lánqiú.
หวอ เหม่ยเทียน โตว ต่า หลานฉิว
ฉันเล่นบาสเกตบอลทุกวัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก