ประเทศอิรัก ภาษาจีน

伊拉克

Yīlākè

อีลาเค่อ

อิรัก

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

爸爸下个月去伊拉克。
Bàba xià gè yuè qù Yīlākè.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ อีลาเค่อ
พ่อจะไปประเทศอิรักเดือนหน้า

 

你了解伊拉克吗?
Nǐ liǎojiě Yīlākè ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย อีลาเค่อมะ
คุณรู้จักประเทศอิรักไหม

 

妈妈想去伊拉克。
Māmā xiǎng qù Yīlākè
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ อีลาเค่อ
แม่อยากไปอิรัก

 

他没去过伊拉克。
Tā méi qùguò Yīlākè.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว อีลาเค่อ
เขาไม่เคยมาอิรัก

 

你是伊拉克人吗?
Nǐ shì Yīlākè rén ma?
หนี่ ซื่อ อีลาเค่อเหริน มะ
คุณเป็นคนอิรักหรือเปล่า?

 

我是伊拉克人。
Wǒ shì Yīlākè rén.
หว่อ ซื่อ อีลาเค่อเหริน
ฉันเป็นคนอิรัก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก