ปลาหมึกกล้วย ภาษาจีน

鱿鱼

yóuyú

โหยวหยี

ปลาหมึกกล้วย

>>ตัวอย่างประโยค<<

你看过鱿鱼吗?
Nǐ kànguò yóuyú ma?
หนี่ ค่านกั้ว โหยวหยี มะ
คุณเคยเห็นปลาหมึกกล้วยไหม

 

我没看过鱿鱼。
Wǒ méi kànguò yóuyú.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว โหยวหยี
ฉันไม่เคยเห็นปลาหมึกกล้วย

 

鱿鱼肉能吃吗?
yóuyú ròu néng chī ma?
โหยวหยี โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อปลาหมึกกล้วยสามารถกินได้ไหม

 

这里没有鱿鱼。
Zhèlǐ méiyǒu yóuyú.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว โหยวหยี
ที่นี่ไม่มีปลาหมึกกล้วย

 

鱿鱼是海洋动物。
yóuyú shì hǎiyáng dòngwù.
โหยวหยี ซื่อ ไห่หยาง โต้งอู้
ปลาหมึกกล้วยเป็นสัตว์ทะเล

 

中国海没有鱿鱼。
Zhōngguó hǎi méiyǒu yóuyú.
จงกั๋วไห่ เหมยโหย่ว โหยวหยี
ทะเลของจีนไม่มีปลาหมึกกล้วย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก