ฉันไม่ว่าง ภาษาจีน

我没空
Wǒ méi kōng
หว่อ เหมย โค่ง
ฉันไม่ว่าง

>>ประโยคอื่นๆ<<

我饱了
Wǒ bǎo le.
หว่อ ป่าว เลอ
ฉันอิ่มแล้ว

 

这边请
Zhè biān qǐng.
เจ้อ เปียน ฉิ่ง
เชิญทางนี้

 

猜猜看
Cāi cāi kàn
ชาย ชาย ค่าน
เดาดู

 

早上好
Zǎoshang hǎo
เจ่า ซ่าง ห่าว
สวัสดีตอนเช้า

 

下午好
Xià wǔ hǎo
เซี่ย อู๋ ห่าว
สวัสดีตอนบ่าย

 

安静点
Ānjìng diǎn
อาน จิ้ง เตี่ยน
เงียบหน่อย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก