พริกไทย ภาษาจีน

胡椒 [hújiāo หูเจียว] พริกไทย

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.这种胡椒不辣。
Zhè zhǒng hújiāo bù là.
เจ้อ จ่ง หูเจียว ปู๋ ล่า
พริกไทยชนิดนี้ไม่เผ็ด

 

2.泰国人喜欢吃胡椒。
Tàiguó rén xǐhuān chī hújiāo.
ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ หูเจียว
คนไทยชอบกินพริกไทย

 

3.这里可以种胡椒吗?
Zhèlǐ kěyǐ zhòng hújiāo ma?
เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง หูเจียว มะ
ที่นี่ปลูกพริกไทยได้ไหม

 

4.胡椒怎么种植?
hújiāo zěnme zhòngzhí?
หูเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ
พริกไทยปลูกยังไง

 

5.我爸爸很喜欢吃胡椒。
Wǒ bàba hěn xǐhuān chī hújiāo.
หว่อ ป้าป่า เหิน สี่ฮวน ชรือ หูเจียว
พ่อชอบกินพริกไทยมาก

 

6.我和妈妈去买胡椒。
Wǒ hé māmā qù mǎi hújiāo.
หว่อ เหอ มะหม่า ชวี่ หม่าย หูเจียว
ฉันกับแม่ไปซื้อพริกไทย

 

7.胡椒我吃得来,但不特别喜欢。
hújiāo wǒ chī dé lái, dàn bù tèbié xǐhuān.
หูเจียว หว่อ ชรือ เต๋อ ไหล ต้าน ปู๋ เท่อเปี๋ย สี่ฮวน
ฉันกินพริกไทยได้ แต่ก็ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก