เข็มขัด ภาษาจีน

皮带

pídài

ผีไต้

เข็มขัด

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

你的皮带好漂亮。
Nǐ de pídài hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ผีไต้ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เข็มขัดคุณสวยมาก

 

这里有皮带卖吗?
Zhè li yǒu pídài mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ผีไต้ ม่าย มะ
ที่นี่มีเข็มขัดขายไหม

 

我没有皮带。
Wǒ méiyǒu pídài.
หว่อ เหมยโหย่ว ผีไต้
ฉันไม่มีเข็มขัด

 

我借一下你的皮带。
Wǒ jiè yīxià nǐ de pídài.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ผีไต้
ฉันขอยืมเข็มขัดเธอหน่อย

 

这里的皮带卖完了。
Zhèlǐ de pídài mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ผีไต้ ม่าย หวานเลอ
เข็มขัดที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新皮带。
Tā gāng mǎi xīn pídài.
ทา กาง หม่าย ซิน ผีไต้
เขาเพิ่งซื้อเข็มขัด

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก