พริก ภาษาจีน

辣椒 [làjiāo ล่าเจียว] พริก

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.这种辣椒不辣。
Zhè zhǒng làjiāo bù là.
เจ้อ จ่ง ล่า เจียว ปู๋ ล่า
พริกชนิดนี้ไม่เผ็ด

 

2.泰国人喜欢吃辣椒。
Tàiguó rén xǐhuān chī làjiāo.
ไท่กั๋ว เหริน สี่ ฮวน ชรือ ล่าเจียว
คนไทยชอบกินพริก

 

3.这里可以种辣椒吗?
Zhèlǐ kěyǐ zhòng làjiāo ma?
เจ้อ หลี่ เขออี่ จ้ง ล่าเจียว มะ
ที่นี่ปลูกพริกได้ไหม

 

4.辣椒怎么种植?
Làjiāo zěnme zhòngzhí?
ล่าเจียว เจิ่นเมอ จ้งจื๋อ
พริกปลูกยังไง

 

5.我爸爸很喜欢吃辣椒。
Wǒ bàba hěn xǐhuān chī làjiāo.
หว่อ ป้าป่า เหิน สี่ฮวน ชรือ ล่าเจียว
พ่อชอบกินพริกมาก

 

6.我和妈妈去买辣椒。
Wǒ hé māmā qù mǎi làjiāo.
หว่อ เหอ มะหม่า ชวี่ หม่าย ล่าเจียว
ฉันกับแม่ไปซื้อพริก

 

7.辣椒我吃得来,但不特别喜欢。
Làjiāo wǒ chī dé lái, dàn bù tèbié xǐhuān.
ล่าเจียว หว่อ ชรือ เต๋อ ไหล ต้าน ปู๋ เท่อเปี๋ย สี่ฮวน
ฉันกินพริกได้ แต่ก็ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก