ร้านทอง ภาษาจีน

金行

jīnháng

จินหาง

ร้านทอง

ตัวอย่างประโยค

我现在在金行。
Wǒ xiànzài zài jīnháng.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย จินหาง
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านทอง

一直走就到金行了。
Yīzhí zǒu jiù dào jīnhángle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า จินหาง เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านทองแล้ว

附近有金行吗?
Fùjìn yǒu jīnháng ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว จินหาง มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านทองมั้ย

金行在哪里?
jīnháng zài nǎlǐ?
จินหาง จ้าย หนาหลี่
ร้านทองอยู่ที่ไหน

金行在银行对面。
jīnháng zài yínháng duìmiàn.
จินหาง จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านทองอยู่ตรงข้ามธนาคาร

去金行怎么走?
Qù jīnháng zěnme zǒu?
ชวี่ จินหาง เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านทองไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก