กัมพูชา ภาษาจีน

柬埔寨

Jiǎnpǔzhài

เจี๋ยนผู่จ้าย

กัมพูชา

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过柬埔寨。
Tā méi qùguò Jiǎnpǔzhài.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เจี๋ยนผู่จ้าย
เขาไม่เคยมาเมืองกัมพูชา

 

你是柬埔寨人吗?
Nǐ shì Jiǎnpǔzhài rén ma?
หนี่ ซื่อ เจี๋ยนผู่จ้ายเหริน มะ
คุณเป็นคนกัมพูชาหรือเปล่า?

 

我是柬埔寨人。
Wǒ shì Jiǎnpǔzhài rén.
หว่อ ซื่อ เจี๋ยนผู่จ้าย เหริน
ฉันเป็นคนกัมพูชา

 

爸爸下个月去柬埔寨。
Bàba xià gè yuè qù Jiǎnpǔzhài.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เจี๋ยนผู่จ้าย
พ่อจะไปประเทศกัมพูชาเดือนหน้า

 

你了解柬埔寨吗?
Nǐ liǎojiě Jiǎnpǔzhài ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เจี๋ยนผู่จ้าย มะ
คุณรู้จักประเทศกัมพูชาไหม

 

妈妈想去柬埔寨。
Māmā xiǎng qù Jiǎnpǔzhài
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เจี๋ยนผู่จ้าย
แม่อยากไปเมืองกัมพูชา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก