ร้านปลอดภาษี ภาษาจีน

免税商店

miǎnshuì shāngdiàn

เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน

ร้านปลอดภาษี

ตัวอย่างประโยค

附近有免税商店吗?
Fùjìn yǒu miǎnshuì shāngdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านปลอดภาษีมั้ย

 

一直走就到免税商店了。
Yīzhí zǒu jiù dào miǎnshuì shāngdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านปลอดภาษีแล้ว

 

免税商店在银行对面。
miǎnshuì shāngdiàn zài yínháng duìmiàn.
เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านปลอดภาษีอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

去免税商店怎么走?
Qù miǎnshuì shāngdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านปลอดภาษีไปยังไง

 

我现在在免税商店。
Wǒ xiànzài zài miǎnshuì shāngdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านปลอดภาษี

 

免税商店在哪里?
miǎnshuì shāngdiàn zài nǎlǐ?
เหมี่ยนซุ่ยซางเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านปลอดภาษีอยู่ที่ไหน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก