วางใจเถอะ ภาษาจีน

放心吧!
Fàngxīn ba!
ฟ่าง ซิน ปา
วางใจเถอะ

>>ประโยคอื่นๆ<<

真可惜
Zhēn kěxi
เจิน เข่อ ซี
น่าเสียดายจริงๆ

 

不同意
Bù tóngyì
ปู้ ถง อี้
ไม่เห็นด้วย

 

我饿了
Wǒ è le.
หว่อ เอ้อ เลอ
ฉันหิวแล้ว

 

就这样
Jiù zhèyàng
จิ้ว เจ้อ ย่าง
ตามนี้

 

没问题
Méi wèntí
เหมย เวิ่น ถี
ไม่มีปัญหา

 

我同意。
Wǒ tóngyì.
หว่อ ถง อี้
ฉันเห็นด้วย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก