ร้านรองเท้า ภาษาจีน

鞋店

xiédiàn

เสียเตี้ยน

ร้านรองเท้า

ตัวอย่างประโยค

我现在在鞋店。
Wǒ xiànzài zài xiédiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย เสียเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านรองเท้า

 

鞋店在哪里?
xiédiàn zài nǎlǐ?
เสียเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านรองเท้าอยู่ที่ไหน

 

附近有鞋店吗?
Fùjìn yǒu xiédiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว เสียเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านรองเท้ามั้ย

 

一直走就到鞋店了。
Yīzhí zǒu jiù dào xiédiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า เสียเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านรองเท้าแล้ว

 

鞋店在银行对面。
xiédiàn zài yínháng duìmiàn.
เสียเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านรองเท้าอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

去鞋店怎么走?
Qù xiédiàn zěnme zǒu?
ชวี่ เสียเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านรองเท้าไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก