มัคคุเทศก์ ภาษาจีน

导游  

dǎoyóu

เต่าโหยว

มัคคุเทศก์

ตัวอย่างประโยค

他是导游吗?
Tā shì dǎoyóu ma?
ทา ซื่อ เต่าโหยว มะ
เขาคือมัคคุเทศก์ใช่ไหม

 

你是导游吗?
Nǐ shì dǎoyóu ma?
หนี่ ซื่อ เต่าโหยว มะ
คุณคือมัคคุเทศก์ใช่ไหม

 

我不是导游。
Wǒ bùshì dǎoyóu.
หว่อ ปู๋ซื่อ เต่าโหยว
ฉันไม่ใช่มัคคุเทศก์

 

我爸爸是导游。
Wǒ bàba shì dǎoyóu.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เต่าโหยว
พ่อของฉันเป็นมัคคุเทศก์

 

我的理想是当导游。
Wǒ de lǐxiǎng shì dāng dǎoyóu.
หว่อ เตอ หลีเสี่ยง ซื่อ ตาง เต่าโหยว
ความฝันของฉันคือมัคคุเทศก์

 

我已经当了5年的导游。
Wǒ yǐjīng dāngle 5 nián de dǎoyóu.
หวอ อี่จิง ตาง เลอ อู่ เหนียน เตอ เต่าโหยว
ฉันเป็นมัคคุเทศก์มา5ปีแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก