ร้านอินเตอร์เน็ต ภาษาจีน

网吧 [wǎngba หว่างปา] ร้านอินเตอร์เน็ต

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.泰国哪里都有网吧。
Tàiguó nǎlǐ dōu yǒu wǎngbā.
ไท่กั๋ว หนา หลี่ โหยว หว่างปา
ประเทศไทยที่ไหนมีร้านอินเตอร์เน็ต

 

2.附近这里有网吧吗?
Fùjìn zhè li yǒu wǎngbā ma?
ฟู่จิ้น เจ้อ หลี่ โหย่ว หว่างปา มะ
แถวนี้มีร้านอินเตอร์เน็ตไหม

 

3.这里网吧一个小时多少钱?
Zhèlǐ wǎngbā yīgè xiǎoshí duōshǎo qián?
เจ้อหลี่ หว่างปา อี๋เก้อ เสี่ยวสือ ตัวเส่า เฉียน
ร้านอินเตอร์เน็ตที่นี่ชั่วโมงกี่บาท

 

4.哪个网吧新开。
Nǎgè wǎngbā xīn kāi.
หน่าเก้อ หว่างปา ซินคาย
ร้านอินเตอร์เน็ตไหนที่เปิดใหม่

 

5.这里没有网吧。
Zhèlǐ méiyǒu wǎngbā.
เจ้อหลี่ เหมย โหย่ว หว่างปา
ที่นี่ไม่มีร้านอินเตอร์เน็ต

 

6.他在网吧里上网。
Tā zài wǎngbā lǐ shàngwǎng.
ทา จ้าย หว่างปา หลี่ ซ่างหว่าง
เขาอยู่ในร้านอินเตอร์เน็ตเล่นเน็ต

 

7.今天是星期天 网吧不开。
Jīntiān shì xīngqítiān wǎngbā bù kāi
จินเทียน ซื่อ ซิงชีเทียน หว่างปา ปู้ คาย
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ร้านอินเตอร์เน็ตไม่เปิด

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก