คุณชอบกินผลไม้อะไร ภาษาจีน

你喜欢吃什么水果?
Nǐ xǐhuān chī shénme shuǐguǒ?
หนี สี่ฮวาน ชรือ เสินเมอ สุยกั่ว
คุณชอบกินผลไม้อะไร

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

我喜欢吃苹果。
Wǒ xǐhuān chī píngguǒ.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ผิงกั่ว
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล

 

我喜欢吃椰子。
Wǒ xǐhuān chī yēzi.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เยจื่อ
ฉันชอบกินมะพร้าว

 

我不喜欢吃芒果。
Wǒ bù xǐhuān chī mángguǒ.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ชรือ หมางกั่ว
ฉันชอบกินมะม่วง

 

我对香蕉过敏。
Wǒ duì xiāngjiāo guòmǐn.
หว่อ ตุ้ย เซียงเจียว กั้วหมิ่น
ฉันแพ้กล้วย

 

我喜欢吃红毛丹。
Wǒ xǐhuān chī hóng máo dān.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ หงเหมา ตาน
ฉันชอบกินเงาะ

 

我喜欢吃葡萄。
Wǒ xǐhuān chī pútáo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ผูเถา
ฉันชอบกินองุ่น

 

我喜欢吃木瓜。
Wǒ xǐhuān chī mùguā.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ มู่กวา
ฉันชอบกินมะละกอ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก