ร้านเสริมสวย ภาษาจีน

美容店

měiróngdiàn

เหม่ย หรง เตี้ยน

ร้านเสริมสวย

ตัวอย่างประโยค

我现在在美容店。
Wǒ xiànzài zài měiróngdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย เหม่ย หรง เตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านเสริมสวย

 

一直走就到美容店了。
Yīzhí zǒu jiù dào měiróngdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า เหม่ย หรง เตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านเสริมสวยแล้ว

 

美容店在银行对面。
měiróngdiàn zài yínháng duìmiàn.
เหม่ย หรง เตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านเสริมสวยอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

美容店在哪里?
měiróngdiàn zài nǎlǐ?
เหม่ย หรง เตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านเสริมสวยอยู่ที่ไหน

 

附近有美容店吗?
Fùjìn yǒu měiróngdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว เหม่ย หรง เตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านเสริมสวยมั้ย

 

去美容店怎么走?
Qù měiróngdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ เหม่ย หรง เตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านเสริมสวยไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก